Zangeres Pearl als Muziek Geluk Specialist 
“Zangeres in de zorg”

              Muziek: een fantastisch middel om te gebruiken in de zorg

 

              De laatste jaren wordt het ook door de wetenschap bevestigd: muziek heeft invloed op de beleving, de expressie, de beweging en het contact van de mensen. 
            De kracht van zowel luisteren naar muziek als actief musiceren is groot en heeft invloed op ons hele brein. Muziek maakt het mogelijk om ‘los te komen’ van de handicap en de levenskwaliteit te verhogen, wat kan leiden tot verdere ontwikkeling en ontplooiïng.

            Om het goed en gericht toe te kunnen passen is deskundigheid vereist.  Door mijn muziekervaringen, de opleiding Agogisch Werk en de  training
            “Muziek Geluk”   heb ik dit in elkaar verweven zodat ik als beroepskracht beschik over bekwaamheden, zoals brede muzikale kwaliteiten en methodische vaardigheden om muziek procesmatig en doelgericht te gebruiken.
           Gepersonaliseerde zorg-gerichte muziek geeft ontspanning en rust, dit verbetert het sociaal en emotioneel functioneren en geeft een verhoogd welbevinden.

 

                                                                             “Start with the patient and work backward”  (Roy Lilley)
                                                                        “Begin bij degene waarvoor je zorgt en vul dan de zorg in” 


Zangeres Pearl als Muziek Geluk Specialist:

De inzet van de MuziekGeluk methode  heeft vele voordelen:

Het gehele brein wordt geactiveerd wanneer we naar muziek luisteren

  • Muziek heeft o.a. invloed op taal, motoriek, geheugen, cognitie, sociale vaardigheden, ontwikkeling en pijnbeleving.
  • Muziek verbindt mensen met elkaar, ook als je in een groep een muziekactiviteit doet
  • Muziek verrijkt, zorgt voor zingeving en beleving en helpt bij omgaan met emoties.
  • Elk element zoals ritme, klank, melodie en harmonie, kan invloed hebben op een specifiek deel van de hersenen
  • Muziek helpt het verminderen van stress en pijn
  • Bovendien is muziek laagdrempelig en is er is voor ieder wat wils.

Er is een toenemende vraag om muziek meer in te zetten in de zorg voor mensen met een beperking en mensen met dementie. Dat kan door directe begeleiding van cliënten, advies, voorlichting en coaching.
Dit vindt plaats op basis van een indicatie of verzoek van een behandelaar/orthopedagoog of manager op verzoek van (naasten van) de cliënt zelf. 

zangeres pearl one woman band

Zangeres in de zorg

Als zangeres in de zorg maak ik gebruik van muziek om mensen te ondersteunen. Ik werk doelgericht, afgestemd op het individu dan wel de groep. In mijn omgang met mensen zoek ik altijd naar de kracht van de mens achter de beperking. Het vergroten van welzijn staat voorop. Ik werk met herkenbare liederen, improvisaties en maak gebruik van allerlei instrumenten. Daarnaast maak ik gebruik van bewegingsvormen, omdat beweging zo belangrijk is voor oudere mensen en zeer goed samen gaat met muziek.

Van de huiskamer in een zorginstelling tot in de aula met een grote groep senioren: alles is mogelijk.  Denk aan o.a. zorgboerderijen, Alzheimer Cafés, hospices en dagopvang- en meerzorgafdelingen van verzorgingshuizen.

Zangeres Pearl

Muziekbeleving op maat: 1 op 1 sessies

Om individueel contact te kunnen maken kom ik ook aan huis. Met veel passie en liefde maak ik muziek op maat dus één op één met een cliënt.  Bij deze één-op-één sessies vraag ik naar de muziekvoorkeuren van de persoon.

De tijd, plaats en cultuur waarin iemand is opgegroeid kunnen worden gekoppeld aan de juiste klanken. Dit met positieve en fijne resultaten tot gevolg. Dit kan door middel van een persoonsgebonden budget maar uiteraard ook gewoon op aanvraag van familie. Ik stem mijn optreden volledig af op uw wensen.

MuziekGeluk voor verschillende doelgroepen.

Muziek en dementie

Ik heb mij gespecialiseerd in ‘muziek en dementie’.
Hiervoor heb ik de training MuziekGeluk gevolgd.
Muziek is voor mensen met een vorm van dementie effectief in het verbeteren van sociale vaardigheden en de emotionele toestand. Ook vermindert het gedragsproblemen. 

Een muzikale stimulans activeert 17 biljoen hersencellen: Deze verbinden & activeren de verschillende delen van de hersenen met elkaar.
Hierdoor wordt muziek zorg-hulp, welzijnbrenger en hulpmotor van het brein.
De communicatie tussen de zenuwcellen in het brein verlopen via overdrachtsstoffen (neuro-transmitters) Endorfine is zo’n overdracht stof.
Deze maakt het brein aan wanneer je luistert naar je eigen favoriete muziek,
De juiste muziek kan agressie, roepen, schreeuwen, gedragsproblemen en dwaaldrang bij mensen met dementie verminderen of voorkomen

Mensen die al ver in hun dementieproces zitten reageren vaak nog wel op muziek.  Ik maak als muziekgeluk specialist gepersonaliseerde 15-25 afspeellijsten en ga met deze muziek aan de slag met de cliënt of bewoner
Muziek onmisbaar bij het creëren van een prettige sfeer, zowel thuis als in het verpleeghuis. Muziek ontspant als iemand onrustig is en verbetert de stemming. Ook heeft muziek de kracht om af te leiden en herinneringen op te wekken. Zeker bij mensen met dementie zorgt dit voor een fijn gevoel. Ook ervaar ik telkens weer hoe fijn en belangrijk het is om via de muziek een fijne sfeer van rust te creëren, waarin je kan ontspannen, genieten en helemaal mag zijn wie je bent!

Muziek en autisme

Muziek en autisme: een perfecte combinatie. Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapievorm die een positief effect kan hebben op de sociale interactie van mensen met autisme.

Als Muziek Geluk Specialist zet ik muzikale elementen, zoals maat, ritme, melodie, harmonie en klank in. Daarbij  maak ik gebruik van muziekinstrumenten, stem, muzikale spelvormen, improvisatie en bestaand repertoire.

Muziek luisteren- en/of maken is niet alleen leuk, maar ook ontzettend goed voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen en jongeren. Hierdoor zijn muziek en autisme een perfecte combinatie. Dit geldt voor ieder mens in het algemeen, maar in het speciaal voor mensen met autisme

Bij mensen met autisme is het sociaal-emotionele vermogen vaak minder sterk ontwikkeld. Door deze hersenfunctie te blijven prikkelen met muziek, kan dit vermogen vergroot worden. Ook is het een prettige manier om je te kunnen uiten en spanningen los te laten.

Bij muziek en autisme ga ik één op één aan de slag en is de muziekbeleving op maat gesneden, creatief en vol passie zorg ik voor een veilige, huiselijke sfeer.

Muziek en HSP

Muziek kan je in vervoering brengen, muziek kan herinneringen oproepen, muziek kan je tot tranen toe geroerd laten worden.  Muziek gaat regelrecht het gevoelsleven in. Een hoogsensitief persoon (HSP) heeft heel veel met gevoel en kan door muziek diep geraakt worden.

Hoogsensitieve personen ervaren alles veel intenser dan normaal, ook in het geval van muziek. Dankzij een gevoelig zenuwstelsel worden externe geluiden dieper verwerkt. Uit onderzoek is gebleken dat muziek een positieve uitwerking heeft op het lichaam en geest. Hoogsensitieve personen kunnen snel geëmotioneerd raken van bepaalde muziek. Muziek is emotie en het geeft emotie. Zowel bij het beluisteren als het zelf creëren zal muziek de nodige ontspanning geven.

Muziek geeft een goed gevoel. Het zorgt ook voor extra stimulatie in de prefrontale cortex, het gebied dat te maken heeft met sociale verwerking. We ervaren muziek dus op dezelfde manier als een gesprek. Hoogsensitieve mensen voelen de emoties die de muziek oproept nog heviger. Dat geeft een extra sterk gevoel van verbinding. Bij hoogsensitieve mensen kan muziek dus hetzelfde doen als een sociale ontmoeting.

Muziektherapie heeft een uitwerking op onder andere het emotioneel, sociaal en lichamelijk gebied. Het doel van muziektherapie is om veranderingen, acceptatie en stabilisatie te bewerkstelligen. Vooral voor mensen die niet makkelijk hun emoties kunnen uiten door middel van taal, is muziektherapie de uitgelezen therapeutische vorm van bevrijding van fysieke en mentale klachten.

Muziek en NAH

Muziek prikkelt de zintuigen en stimuleert de hersenhelften om samen te werken. Muziektherapie kan bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage leveren in het herstel na een beroerte. Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NHA) trainen zo cognitieve vaardigheden waardoor zij in het dagelijkse leven zelfstandiger kunnen blijven functioneren.

Muziek roept natuurlijk ook emotie op. Als je geraakt wordt en dat deelt, maakt het de weg vrij om te praten over hoe je je voelt en te vragen hoe de ander zich voelt. Het is voor elk mens belangrijk om je gevoelens te uiten. Zeker voor mensen met hersenletsel. Je emoties binnen houden geeft stress, druk en spanning. Dat verminder je dus met behulp van muziek. Het is een manier om te leren omgaan met niet aangeboren hersenletsel. Tenslotte maakt muziek dat je beweegt. Het meetikken op het ritme of het gebruik van kleine percussie-instrumenten maken dat je lijf als vanzelf meebeweegt op het ritme van de muziek.

zangeres pearl one woman band

Verbindend en therapeutisch

Met mijn muziek en zang maak ik oprecht contact met kwetsbare mensen. Een optreden draagt bij aan het welzijn van deze mensen: ze worden er blijer en actiever van. Elk optreden is anders, maar bijzonder is het altijd. Herinneringen komen boven drijven, mensen kruipen uit hun schulp en lachen weer. Wie dat nog kan maakt een dansje, met of zonder rolstoel. De sfeer tijdens de optredens is feestelijk, maar ook raak ik bij veel mensen een gevoelige snaar. Er is ruimte voor verdriet en pijn, de muziek biedt daarin verlichting. Het hoofddoel is altijd een verbetering van de kwaliteit van leven. 

Uit ervaring weet ik dat het heel waardevol is als familie, vrienden en verzorgers van de deelnemers aanwezig zijn in de muzikale sessies. Het kan heel ondersteunend werken in het contact en de zorgrelatie, juist omdat het inwerkt op gevoels- en zielsniveau.

Muziek werkt sneller en effectiever dan het gebruik van woorden! 

Weten wat muziekagogie voor jou, jouw organisatie, je cliënten of je familie kan betekenen? Bel of mail dan gerust. Ik denk graag met je mee.